ÁSZF

Szállító adatai:

4PRO Kft. 2347 Bugyi, Nőszirom u.2.
Adószám: 14149933-2-13

Általános feltételek:

 1. A honlapon feltüntetett, és az árajánlatban szereplő áraink az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazzák (ez utóbbi nettó 100.000 ft érték felett ingyenes). Az ármódosítás jogát fenntartjuk.
 2. Megrendeléseiket kérjük írásban, lehetőleg e-mail formájában elküldeni. Telefonon bediktált megrendelések teljesítéséért felelősséget nem vállalunk.
 3. A megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell a következő adatokat: termék megnevezése vagy cikkszám, szín, méret, mennyiség, kért szállítási mód és időpont, cím, emblémázási mód, grafikai anyag, megrendelő és ügyintéző neve, valamint elérhetősége.
 4. Honlapunkon megtalálja termékeink leírását és a megrendelés összeállításában segítséget nyújtó kollégák elérhetőségeit.
 5. A honlapunkon látható színek csak tájékoztató jellegűek, a valóságtól a nyomtatás módjától függően eltérhetnek.
 6. Amennyiben termékeinket továbbértékesíti, az átvett termékre vonatkozó, a forgalomba hozatal országa szerinti törvényben meghatározott módon való végfelhasználói tájékoztatás a továbbértékesítő feladata.
 7. A gyártási technológiánkból fakadóan a különböző termékcsoportoknak eltérő a minimálisan gyártható mennyisége. A minimálisan gyártható mennyiségek felől érdeklődjön kollégáinknál.
 8. A mintaelfogadás a grafikai látványterv és a gyártóbázisunkon lévő első mintákról készített fotók alapján történik (ezekből több is készül, pantone kódokkal együtt).
 9. Rendelés/rendelés-rész visszavonása, módosítása esetén automatikusan 15 % kezelési költséget számítunk fel. Ezért kérünk minden kedves megrendelőt, hogy rendelését csak tényleges igény esetén juttassa el hozzánk. Árukészletünk felesleges foglalása, az áru összekészítése, számlázása, majd visszatárolása akadályozza a rugalmas kiszolgálást.

Szállítási feltételek:

 1. Termékeink a 2347. Bugyi, Nőszirom utca 2. szám alatti telephelyünkről kerülnek igény szerint átadásra, vagy kiszállításra.
 2. Nettó 100.000 Ft/rendelés/cím felett Magyarország területén ingyenes a kiszállítás.
 3. A nettó 100.000 Ft értéket el nem érő megrendelések, rendeléshátralékok kiszállításakor szállítási költséget számolunk fel.
 4. A GLS futárszolgálattal történő kiszállítás költsége Magyarországon belül 1490 Ft+Áfa/karton.

Fizetési kondíciók:

 1. Az alkalmazott fizetési kondíció minden esetben szerepel a megrendelési forma nyomtatványon.
 2. Fizethet banki átutalással, vagy készpénzben pénztárunkban, irodánkban.
 3. Az átutalásos számlák összegének legkésőbb a fizetési határidő napján a számlánkra kell érkeznie. Késedelmes fizetés esetén a kiszállítás visszatartásának/szüneteltetésének, valamint a törvény által előírt késedelmi kamat kiszámlázásának jogát fenntartjuk, akár előzetes tájékoztatás nélkül is. Cégünk késedelmes fizetés esetén automatikusan kiszámlázza a megrendeléskor átvállalt, és a rendes ütemben történő számlakiegyenlítés során díjmentesen végzett munkálatok díjait és egyéb költségeket: film, grafikai munkadíj, klisé, szerszám, stb. Ismétlődő késések esetén a fizetési módot átutalásos számlázásról automatikusan készpénzes fizetésre módosíthatjuk.
 4. Euro-ban és USD-ban történő számlázás és számlakiegyenlítés lehetséges, igény esetén, kérjük, egyeztessen értékesítő munkatársunkkal.

Teljesítés

A teljesítés határideje raktárkészletünktől, a hivatalos megrendelés beérkezésétől, amennyiben az ajánlatban előleg szerepel, úgy az előleg beérkezésétől, illetve a jóváhagyott grafikai látványterv megküldésétől függ. A rendelés menete:

 1. Cégünk előzetes elküldött árajánlata alapján a Megrendelő jelzi vételi szándékát.
 2. A 4PRO Kft. rendelés-visszaigazolást állít ki.
 3. A Megrendelő a visszaigazolás ellenőrzése után a rendelés-visszaigazolást cégszerűen aláírva visszaküldi.
 4. Cégünk a Megrendelővel érvényben lévő fizetési kondíciók alapján díjbekérőt, előlegszámlát állít ki, vagy halasztott fizetési határidős megrendeléskor az egyedi megállapodás szerinti feltételeknek megfelelően jár el.
 5. A Megrendelő az ellenértéket átutalja, egyéb esetben lásd 4. pont.
 6. A 4PRO grafikai látványtervet készít. 7. A Megrendelő a látványtervet ellenőrzi, és cégszerűen aláírva visszaküldi. 8. A 4PRO elindítja a gyártást. 9. Kiszállítás előtt a 4PRO az előzetesen elfogadott fizetési kondícióknak megfelelően számláz. 10. Előreutalásos rendszerben a Megrendelő az ellenértéket átutalja, vagy a teljesítés az egyedi kondíciók alapján történik. 11. Kiszállítás.

Rendelés, visszaigazolás:

 1. A jóváhagyott megrendelési visszaigazolás minden esetben szerződésnek minősül!
 2. A megrendelés visszaigazolása tartalmazza a szerződő felek, a kapcsolattartók, a szerződés tárgya, határideje, a szerződési díj, fizetési mód, és fizetési határidő pontos adatait!
 3. A megrendelés csak a visszaigazolás részünkre történő, megrendelő nevében eljáró személy aláírásával és megrendelő céges bélyegzőjével ellátott visszaküldését követően érvényes, mellyel megrendelő elismeri, hogy a szerződés tartalmát megismerte, és akaratával egyezően azt elfogadta.
 4. A megrendelés visszaigazolás elfogadottnak tekintendő aláírás és lebélyegzés nélkül is abban az esetben, ha a megrendelő emailben jelzi a visszaigazolás jóváhagyását és az előleg átutalásra került. A rendelés ezután történő visszavonásából/módosításából származó költségek a megrendelőt terhelik.
 5. A fent megadott elkészülési idő csak azon esetben érvényes, ha a megrendelő a megrendelés-visszaigazolást annak kibocsátásától számított 24 órán belül részünkre visszaküldi.
 6. Érdekmúlásra hivatkozva késedelmes teljesítés esetén a megrendelő a megrendeléstől csakis abban az esetben állhat el, ha az érdekmúlás tényét és a hozzá köthető időpontot a megrendelésében egyértelműen és ellentmondás nélkül feltüntette.
 7. A rendelés-visszaigazolás tartalma: Megrendelő adatai (számlázási név, szállítási cím, kapcsolattartó, pénzügyes kapcsolattartó elérhetősége); tervezett átvétel dátuma; legutolsó még elfogadott leszállítási határidő (erre hivatkozunk az érdekmúlásban) ; fizetési feltétel; szállítás módja; csomagolási módja ; emblémázás adatai (grafika, színek, méret, elhelyezés, technika); termék adatai (megnevezés, mennyiség, szín); nettó ár; fizetendő összeg .

Grafika, látványterv

 1. Grafikai látványtervek a megrendelést követően készülnek.
 2. A látványterv díjmentes.
 3. A gyártás kizárólag a Megrendelő által jóváhagyott látványterv elfogadását követően kezdődik el.
 4. A grafikai látványterv egy pixeles kép-file, a színek a képernyő beállításától függően eltérhetnek az eredetitől, kizárólag a grafikai elemek, elrendezésük, és a szövegpontosság ellenőrzésére szolgál.
 5. A színek tekintetében a jóváhagyási lapon feltüntetett emblémázási színek az irányadóak.
 6. A végtermék tekintetében a direkt színek referenciájaként megadott pantone solid coated színektől az eljárástól függően csekély, maximum 4-7 % eltérés lehetséges és megengedett.
 7. Megrendelő cégszerű aláírásával igazolja, hogy a grafikai látványtervet megtekintette, annak tartalmával és formai megjelenésével egyetért, és a gyártást a látványterv szerint jóváhagyja. Cégszerű aláírás: Aláírásra jogosult személy aláírása + céges bélyegző

Minőség garancia

 1. Cégünk minden, az általunk gyártott és forgalmazott termékre, valamint az általunk végzett emblémázásra az idevonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően minőségi garanciát vállal.
 2. A garancia időbeni mértéke eltér a termékek típusától függően. Ez pendrive esetében jelenleg 25 év (A kategória), vagy 12 hónap (B kategória). A pontos garanciális időtartamról érdeklődjön kollégáinknál.
 3. A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért a felelősséget nem vállaljuk!
 4. A rendeltetésszerű használatról kérje kollégáink tájékoztatását.
 5. A számlán külön tételként nem részletezett csomagoloanyag, illetve egyéb jelölések, matricák nem részei a terméknek. Minőségi kifogás: Megrendelő minőségi kifogásokkal az átvételtől számított 72 órán belül élhet, melyet az egyedi megrendelések sajátosságai miatt egyedileg bírálunk el.

Jogvédelem alatt álló grafikai elemek

 1. A megrendelő aláírásával igazolja, hogy a termékeken megjelenítendő logókat, grafikákat jogosan használja, azok használatával nem sérti harmadik fél érdekeit, vagy jogait.
 2. Cégünk a jogosulatlanul használt védjegyek, logók, grafikai elemek felhasználásáért felelősséget nem vállal, az ezekért. A 4PRO nem vizsgálja ezek eredetét, az emblémák esetleges jogszerűtlen felhasználásból eredő bárminemű jogi, vagy kártérítési következmény a Megrendelőt terheli.

Adatfeltöltés

A pendrive-okra kerülő adatokat a 4PRO Kft FTP szerverén tároljuk, titkosan kezeljük, 72 órán belül töröljük. Ezen adatok kezelésére is az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak az irányadók. Az FTP szerver elérhetőségeit a 4PRO Megrendelőnként eltérő jelszóval és felhasználónévvel adja ki a megrendelés visszaigazolás jóváhagyása után.

Jogorvoslat:

 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés mindennemű kiegészítése, módosítása csak írásos formában lehetséges.
 2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó valamennyi vitás kérdésben megegyezésre törekszenek. Ennek eredménytelensége esetén valamennyi jogvita eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ill. a Fővárosi Bíróság az illetékes.

A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a PTK idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

Bezár